Dự án nổi bật

Chúng tôi mang đến cho bạn đầy đủ thông tin các dự án bất động sản nổi bật nhất hiện nay

Nhà đất bán nổi bật

Chúng tôi đồng hành với bạn từ quá trình tìm kiếm cho đến khi giao dịch thành công ngôi nhà yêu thích của bạn.

17 Mai Chí Thọ, Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  75  4,3 tỷ
17 Mai Chí Thọ, Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  60  3,8 tỷ
17 Mai Chí Thọ, Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 3  90  5,5 tỷ
17 Mai Chí Thọ, Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  75  4,4 tỷ
17 Mai Chí Thọ, Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 3  102  5,4 tỷ
28 Đường Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  75  3,6 tỷ

Nhà đất cho thuê nổi bật

Chúng tôi đồng hành với bạn từ quá trình tìm kiếm cho đến khi giao dịch thành công ngôi nhà yêu thích của bạn.

17 Mai Chí Thọ, Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 3  85  18 tr/tháng
17 Mai Chí Thọ, Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  60  16 tr/tháng
17 Mai Chí Thọ, Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  62  15 tr/tháng
17 Mai Chí Thọ, Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  85  22 tr/tháng
17 Mai Chí Thọ, Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  75  16 tr/tháng
17 Mai Chí Thọ, Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 1  50  13,5 tr/tháng
Điện thoại Facebook Email Địa chỉ