28 Đường Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 3  109  6.5 tỷ
1 Phan Văn Đáng, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 3  132  11 tỷ
1 Phan Văn Đáng, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  102  8,5 tỷ
1 Phan Văn Đáng, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 1  58  4,850 tỷ
1 Phan Văn Đáng, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  85  7 tỷ
1 Phan Văn Đáng, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 1  58  4,4 tỷ
1 Phan Văn Đáng, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 1  58  4,3 tỷ
1 Phan Văn Đáng, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  85  6,8 tỷ
1 Phan Văn Đáng, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 1  58  4,650 tỷ
1 Phan Văn Đáng, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 1  58  4,350 tỷ
1 Phan Văn Đáng, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  85  6,9 tỷ
số 01 đường 104, Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 1  57  4,8 tỷ
số 01 đường 104, Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  89  7,1 tỷ
số 01 đường 104, Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  90  6,7 tỷ
số 01 đường 104, Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  83  6,2 tỷ
số 01 đường 104, Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 1  52  3,9 tỷ
số 01 đường 104, Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  90  8,5 tỷ
số 01 đường 104, Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 3  142  13 tỷ
số 01 đường 104, Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  88  7,5 Tỷ
số 01 đường 104, Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 4  117  13,5 tỷ
Điện thoại Facebook Email Địa chỉ
0902 66 88 06 Zalo: 0902668806