Vị trí 4 mặt tiền đường Bát Nàn - Nguyễn Văn Kỉnh - Tạ Hiện - 103, Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 1  55  4,5 Tỷ
Vị trí 4 mặt tiền đường Bát Nàn - Nguyễn Văn Kỉnh - Tạ Hiện - 103, Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  81  6,8 Tỷ
Vị trí 4 mặt tiền đường Bát Nàn - Nguyễn Văn Kỉnh - Tạ Hiện - 103, Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  76  5,7 tỷ
Vị trí 4 mặt tiền đường Bát Nàn - Nguyễn Văn Kỉnh - Tạ Hiện - 103, Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  78  6,8 Tỷ
Vị trí 4 mặt tiền đường Bát Nàn - Nguyễn Văn Kỉnh - Tạ Hiện - 103, Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  81  6,3 Tỷ
28 Đường Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  73  4 Tỷ
28 Đường Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 1  55  3,5 Tỷ
28 Đường Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  72  4.1 Tỷ
28 Đường Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 3  90  4,9 Tỷ
28 Đường Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  75  4,1 Tỷ
28 Đường Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 1  55  3,3 Tỷ
28 Đường Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  55  3,5 tỷ
28 Đường Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 1  48  2,3 tỷ
28 Đường Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 1  55  3,250 Tỷ
28 Đường Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  75  3,9 Tỷ
28 Đường Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  75  4,2 Tỷ
28 Đường Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  73  4,2 Tỷ
28 Đường Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  75  3,9 Tỷ
28 Đường Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 1  34  1,7 Tỷ
28 Đường Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 3  96  5,2 tỷ
Điện thoại Facebook Email Địa chỉ
0902 66 88 06 Zalo: 0902668806