28 Đường Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 3  79  18 tr/tháng
28 Đường Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  75  17 tr/tháng
28 Đường Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 1  51  14 tr/tháng
28 Đường Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  75  15,5 tr/tháng
28 Đường Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 3  96  19 tr/tháng
28 Đường Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 3  96  20 tr/tháng
28 Đường Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  75  16 tr/tháng
28 Đường Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 1  51  12 tr/tháng
28 Đường Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  75  14 tr/tháng
28 Đường Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 1  51  13 tr/tháng
số 01 đường 104, Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 1  45  16 tr/tháng
1 Phan Văn Đáng, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  102  29 tr/tháng
1 Phan Văn Đáng, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 3  106  35 tr/tháng
1 Phan Văn Đáng, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 3  136  2000 USD
1 Phan Văn Đáng, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  85  20 tr/tháng
28 Đường Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  72  16 tr/tháng
1 Phan Văn Đáng, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  85  23 tr/tháng
28 Đường Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 1  40  9 tr/tháng
28 Đường Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 1  48  12 tr/tháng
số 01 đường 104, Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  91  28 tr/tháng
Điện thoại Facebook Email Địa chỉ
0902 66 88 06 Zalo: 0902668806